I For Perfection

"Oog voor detail"

Disclaimer / Copyright

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij I For Perfection.

De klant geeft met het laten maken van een fotosessie toestemming om de gemaakt foto’s van de klant en overige personen of goederen te gebruiken voor commerciele doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/ opsomming is niet limitatief), in drukwerk en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van I For Perfection en eventuele toekomstige handelsnamen. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. Er kunnen dan extra kosten in rekening worden gebracht voor de fotosessie.

I For Perfection zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

I For Perfection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van I For Perfection worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@iforperfection.com

IMG_1560 IFP

IMG_3311 IFP

IMG_7431 IFP